Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Zirveler
Konferans
Söyleşi
Çalıştay
Kurs
Seminerler
Paylaşım Toplantıları
POP
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

4 - 6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticileri Çalıştayı Sonuç Bildirisi

4 - 6 Yaş Kur'an Kursu

Öğreticileri Çalıştayı Sonuç Bildirisi

22 Aralık 2018, İstanbul

22 Aralık 2018 Cumartesi günü Öncü Eğitimciler Dernek merkezinde "4-6 Yaş Kur'an Kursu öğreticilerinin ihtiyaç duyduğu materyal ve eğitim alanlarıbaşlığıyla bir çalıştay yapılmıştır. Katılımcılar tarafından;

 1. 4-6 yaş öğretim programının uygulamasında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
 2. 4-6 yaş Kur'an Kursu öğreticilerinin ihtiyaç duyduğu materyaller
 3. 4-6 yaş Kur'an Kursu öğreticilerinin ihtiyaç duyduğu eğitim alanları

başlıkları üzerinden gerçekleştirilen çalıştay, "4-6 yaş Kur'an Kursları öğretim programı uygulamasında iyi örneklerin sunumu", ve gruplardan elde edilen müzakerelerin değerlendirilmesi ile sonuçlanmıştır. Yapılan müzakereler ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

 1. 4-6 yaş öğretim programının uygulanacağı sınıf ve bahçe gibi mekanların eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmesi gereklidir. Eğitim ortamlarının tasarımında öğretim programına göre; 4-6 yaş grubu öğrencilerinin gelişim özelliklerine uygunluk ilkesi esas alınmalıdır.
 2. Eğitim denetmenlerinin öğretim programlarının amaçları dışında beklenti ve isteklerle denetim yapmalarının önüne geçilmelidir. (Örneğin; denetmenlerin öğrencilere sorular sorarak ezber düzeyinde kapsamlı bilgiler istemeleri.) 
 3. Öğreticilerin uygulamaları arasında iyi örneklerin keşfedilerek bütün öğreticilerin istifadesine sunulması sağlanmalıdır.
 4. Görevlendirilen yardımcı personelin ehliyetsiz kimseler olmamasına dikkat edilmelidir.
 5. Kaynak kitapların öğrencilerin seviyelerine uygun, yoğun bilgi aktarımı olmayan ve hayal dünyalarını kısıtlamayan nitelikte olması sağlanmalıdır.
 6. Programın uygulanmasında öğreticilere desteğin sistemli bir şekilde tüm birimlerce sağlanması gereklidir. Bu desteğin bireylerin insiyatifinde olmadan, sistemli bir şekilde yürütülmesi önemlidir.
 7. Gezi, gözlem, doğa etkinliği gibi konularda izinlerin kolaylaştırılması programın işleyişine katkı sağlayacaktır.
 8. Programda 4-6 yaş grubu eğitim öğretimi birlikte ele alınmamalı; 4, 5 ve 6 yaşa göre ayrı ayrı yapılandırılmış kılavuz kitaplar öğreticilere rehberlik etmelidir. 
 9. 4, 5 ve 6 yaşa uygulanabilecek oyunların olduğu farklı kaynakların üretilmesi öğreticilerin programı bireyselleştirmesine katkı sağlayacaktır. 
 10. Öğreticilerin materyal hazırlama ve bunların malzeme teminiyle ilgili desteklenmesine ihtiyaç vardır. Puzzle, eğitici kartlar, fen deney malzemeleri, zeka oyunları, hikaye setleri gibi materyallerin oluşturulmasında destek sağlanmalıdır.
 11. Sınıfların projeksiyon, akıllı tahta, printer, internet gibi olanaklara kavuşturulması yarar sağlayacaktır.
 12. Materyal hazırlamada aile katılımının sağlanması gerekmektedir.
 13. Din öğretimi alanına hitap eden okul öncesi ücretsiz eğitim setleri hazırlanmalıdır. Din eğitimcisinin ihtiyaç duyacağı pek çok alanı içine alan bir set olması önemlidir.
 14. Din öğretiminde kullanılabilecek ve çocuklar için uygun olan müzik ve klipler incelenerek bir havuz oluşturulmalı veya konuyla ilgili atölyeler yapılmalıdır.
 15. Öğretim müfredatının cep telefonu ve akıllı tahta ortamlarında uygulanabileceği programlar oluşturulmalı ve öğreticilerin kullanımına sunulmalıdır.
 16. Çocukların sesli ve üç boyutlu kitaplar ile surelerin hikayelerini ve dini bilgileri öğrenebilecekleri kaynaklar ortaya konmalıdır.
 17. İlahiyat mezunu öğreticilerle okul öncesi öğretmenlerinin bir arada çalışmalar yapabilecekleri eğitici eğitimleri düzenlenmelidir.
 18. Atölye çalışmalarına ağırlık verilmeli, pratiğe dayalı eğitimlerin sıklığı artırılmalıdır.
 19. Önerilecek atölye ve seminer başlıklarıyla oluşturulmuş; atölye veya seminerlerin teorik bilgilerinin ve bir kaç uygulama örneğinin de bulunduğu "Okul Öncesi Din Öğretimi Öğretici El Kitabı"  yazılmalıdır.
 20. Aşağıdaki eğitim alanlarında eğitici eğitimleri yapılmalıdır:

Atölye Başlıkları:

 1. Oyun Ve Etkinliklerle Din Öğretimi
 2. Drama İle Din Öğretimi
 3. Din Öğretiminde Musiki/Müzik Kullanımı
 4. Masallarla Değerler Ve Din Öğretimi
 5. Din Öğretiminde Görsel Öğrenme Nesneleri
 6. Oyun Hamurlarının Din Ve Değer Öğretiminde Kullanılması
 7. Yirmi Birinci Yüzyıl Yeterlilikleri Ve Din Öğretimi
 8. Kıssalarla Din Öğretimi
 9. Dezavanyajlı Çocukların Din Öğretimi
 10. 4-6 Yaş Grubu Öğrencilerinin Din Öğretimi Materyalleri Tasarımı
 11. Din Öğretiminde Dijital Materyaller
 12. Özel Yetenekli Çocukların Din Öğretiminde Strateji,Yöntem Ve Teknikler
 13. 4-6 Yaş Değerler Eğitimi (Şabır Ve Şükür Eğitimi,....)
 14. Din Öğretiminde Hikaye Ve Şiir Seçimi
 15. İletişim Ve Dil Becerisinin Geliştirilmesi/ Ana Dil Gelişimi
 16. 4-6 Yaş Grubu Öğrencilerinin Gelişim Ve Öğrenmesi
 17. Olumsuz Davranışlarla İlgili Çözümler/ Problemli Durumlara Müdahale Yöntemleri
 18. 4-6 Yaş Çocuğuna Bunları Söyleme! / Soyut Kavramların Edinimi/İnanç Öğretimi
 19. Ölüm Tasavvuru Ve Ahiret İnancı
 20. Çocuk Ve Dua
 21. Çocuklarda Namaz Farkındalığı/Namaz Alışkanlığına Doğru Yol Almak
 22. Kur'an, Harf - Sure Ve Dua Öğretimi
 23. İbadet Öğretimi
 24. Siyer Öğretimi
 25. Alternatif Eğitim Metotlarının Din Öğretiminde Kullanımı
 26. Çocuklarda Vicdan Eğitimi/ Empati Becerisinin Geliştirilmesi/ Davranış Yönetimi
 27. Din Öğretiminde Doğa Ve Çevre Farkındalığı
 28. Adab-I Muaşeret/Nezaket Kuralları
 29. Geleneksel Sanat Etkinlikleri (4-6 Yaş İçin Halk Oyunları, Ebru-Hat-Kaligrafi...)
 30. Mahremiyet Eğitimi ( Çocuk İstismarını Önlemede Koruyucu Uygulama Örnekleri )
 31. Oyuncak Seçimi
 32. Kitap Seçimi/ 4-6 Yaş Okuma Eğilimleri
 33. Okul Öncesi Dönemde Çoklu Zeka/Mizac Farklılıkları Uygulamaları
 34. 4-6 Yaş Değer Öğretiminde Video Ve Film
 35. Sınıf Yönetimi
 36. Müze Ve Değerler
 37. 4-6 Yaş Çocuğunun Velisiyle İletişim-İşbirliği / Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi
 38. Çocuklara Doğru Beslenme Alışkanlığı Kazandırmak
 39. Din Öğretiminde Sokratik Sorgulama ( Buldurma Yöntemi)
 40. Din Öğretiminde Duygusal Ve Bilişsel Hazırbulunuşluk
 41. 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Duygu Eğitimi
 42. Din Öğretiminde Problem Çözme Yöntemi
 43. Din Öğretiminde Proje Yöntemi
 44. Bütünleyici-Tamamlayıcı Eğitim Modelinin Din Öğretiminde Uygulanması
 45. Deneylerle Dinimi Keşfediyorum/ Fen Etkinlikleri İle Din Öğretimi
 46. Scamper Tekniği İle Din Öğretimi
 47. Din Öğretiminde Orf Tekniği Ve Ritim Uygulamaları
 48. Din Öğretiminde Örnek Olay Yöntemi
 49. Din Öğretiminde Zeka Oyunları
 50. 4-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşam Becerileri
 51. 4-6 Yaş Çocukları İçin Tasarım-Beceri Atölyesi (Dikiş, Nakış, Örgü, Keçe Tasarımlar, Bitki Yetiştiriciliği, Resim...)
 52. Eğitim Ortamı Tasarımı

       Seminer Başlıkları:

 1. Din Öğretiminde Yöntem Ve Teknikler
 2. Kursta Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Öğrenme Merkezlerinin Düzenlenmesi
 3. Düşünme Becerileri
 4. İlkokula Hazırbulunuşluk
 5. Mahremiyet Eğitimi

 

 

      Çalıştay Ekibi:

      Çalıştay Danışmanı: Prof Dr. Mehmet Zeki AYDIN

      Çalıştay Program Koordinatörü: Ayşe MACİT

      Çalıştay Yürütme Ekibi: Berra Erenoğlu, Ceyda Nur Avcı, Nafi Öztürk, Rumeysa Gündüz, Seda Selvitopu

 

       Katılımcılar:

 1. Saliha Namal
 2. Pınar Ramazanoğlu
 3. Yasemin Koç
 4. Arzu Güzin Terzi
 5. Pınar Özden
 6. Fatma Aksoy
 7. Emine Yılmaz
 8. Esma Budak
 9. Melek Güneş
 10. Asuman Sadıkoğlu
 11. Rumeysa Gündüz
Sayfa Görüntülenmesi : 4689
2018-12-22

Dökümanlar

Sonuç BildirisiSonuç Bildirisi

Yorumlar

 Mustafa YILDIRIM  2019-01-25 18:35:50
 Bu güzel ve kapsamlı çalışma için emeği geçen bütün dostlarıma teşekkür ederim.
 
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriÖncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
İnsanlığın Önderi Öğretmenler İçin - Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Çağrısı
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .