Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Kültürel Etkinlikler
İnsan Kaynakları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar

Matematik Öğretiminde Aşılması Gereken Güçlükler - Bera Zeyneb TÜRKMEN
-

Matematik Öğretiminde Aşılması Gereken Güçlükler

Matematik, insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır ve birçok bilimin temelini oluşturur. Matematiği çeşitli işlemler yaparak, önceden keşfedilmiş soyut bir takım kuralı uygulamak için öğreniyor olduğunu zanneden bir birey yanılgı içine düşmüştür. Matematik her şeyden önce bir insanın analitik düşünce becerisini geliştirir. Analitik düşünce becerisi; fiziksel bilimlerde olduğu kadar, sosyal bilimlerin yorumlanmasında da kişinin bakış açısını değiştirmekte ve genişletmektedir. Matematik, bilim ve insanlık adına önem arz ederken; öğrencilerin matematik dersindeki başarısızlıkları karşımıza olumsuz bir tablo çıkarmaktadır. Bu tablo hangi faktörlerin etkisi ile oluşmaktadır?

  1. Ön Öğrenmenin Yetersizliği: İlkokulda toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve problem çözme kazanımlarını kavrayamayan bir öğrenci, ortaokul ve lisede işlem hataları yapmakta ve problem çözümü basamaklarını yerinde kullanamamaktadır.

  2. Matematik Kaygısı: Matematiğe karşı belirli neden ya da nedenlerden dolayı olumsuz tutum geliştiren bir öğrenci, kendini öğrenmeye kapatmakta ve derse ön yargılı bakmaktadır. Matematikten korkmakta, kaygı duymakta ve başarısızlığını kabullenmektedir.

  3. Ezbere Dayalı Öğrenme: Matematiğin mantığını çözmek için çaba göstermeden, bilgileri ezberleme yoluyla öğrenmeye çalışan bir öğrenci; alışılmışın dışında bir problemle karşı karşıya geldiğinde, çözüm üretememektedir.

  4. Kitap Okuma Alışkanlığı: Matematik dört işlemden ibaret olmayıp, günlük hayattan birçok problemle karşımıza çıkar. Kimi zaman matematik soruları hikâyeleştirilmiş metinler halinde verilmektedir. Öğrencilerin yaşadığı sorun sadece matematik bilgisi eksikliği değil, soruyu okumalarına rağmen anlamlandıramadıklarıdır. Matematikte başarılı olmak isteyen bir öğrencinin, önce Türkçe’de başarıyı yakalaması gerekir. Bunun ise çözümü kitap okumak ve kelime dağarcığını genişletmektir.

  5. Müfredatın Yoğunluğu: Ülkemizde 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlayan ve kademeli olarak sınıflara uygulanan, kazanımların azaltıldığı yenilenen müfredata geçiş her ne kadar atılmış doğru bir adım olsa da matematik kazanımlarının sayısı, halen normalin üstündedir. Kazanımlar fazla olduğu için öğrencilere bilgi aktarımı çok yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

  6. Öğretmen Etkisi: İyi bir matematik öğreticisi; resim çizebilen bir sanatkâr, kuralları iyi bilen bir oyuncu ve yetenekli bir tiyatrocu olmalıdır. Öğretmenin önce kendisi matematiği sevmelidir. Dersini sevdiremeyen, anlatımı karmaşık olan, ana dilimizi yetersiz kullanan, akademik anlamda eksiklikleri bulunan bir öğretmenin, öğrencilerinden üstün başarı beklemesi umutsuzluk ifadesidir.

  7. Uygulama Eksikliği: Matematiğin iyi öğrenilebilmesi için öğrencinin öğrendiklerini sınıfta yaparak yaşayarak uygulamasına fırsat tanınmalıdır. Fakat sınıf mevcudunun elverişli olmaması ve matematik ders saati sayısının yetersiz olması sebebiyle, öğrenci merkezli ders işlemek zorlaşmaktadır.

  8. Proje Görevleri: Matematik dersinden proje görevi olarak verilen ödevlerin, öğrencinin matematiğe karşı tutumunu olumlu yönde etkileyecek, eğlenceli, günlük yaşantıyla ilişkilendirilebilen, matematik dilini öğretmeyi hedefleyen ödevler değil, test soruları ile geçiştirilen ya da sonuçlarına internetten kolayca ulaşılabilen ödevler olması; öğrencilerin matematik ile aralarında anlamlı bir bağ kurmalarını engellemektedir.

  9. Aile Baskısı: Matematik, bireyin kariyer basamaklarında karşısına çıkan sınavlarda daima belirleyici ders olmuştur. Veliler, sınavlardaki matematik başarısızlığını kabullenmekte zorlanırlar. Bu sebeple çocuklarına baskı oluşturmaktadırlar. Farklı derslerdeki başarılarını görmezden gelerek matematik üzerinde olumsuz yorumlarını yoğunlaştıran ebeveynler, öğrencilerin zihinlerinde matematik kâbusu senaryosunun yazarları olurlar.

  10. Matematiksel Zekâ: Matematik konularının bir kısmı somutlaştırılmış olsa da; birçok konunun öğrencilere soyut gelmesi, onların derste zorlanmalarına ve bir süre sonra konudan tamamen uzaklaşmalarına neden olur. Öğrencilerden bazıları ise soyut kavramları daha hızlı öğrenirler. Bu durum bireyler arasındaki zekâ türü farklılıklarının bir sonucudur. Matematiksel zekâya sahip öğrencilerin konuları iyi kavradıkları aşikârdır. Dolayısıyla her öğrenciden aynı matematik başarısını göstermelerini beklemek haksızlıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan adımlar neticesinde elde edilen olumlu gelişmeler, matematik başarısının istenilen düzeyde olmasa da bir miktar artmasına sebep olmuştur. Bunun en büyük etkeni; ders kitaplarının etkinlik ağırlıklı hazırlanması ve konuların günlük hayatla ilişkilendirilmeye çalışılmasıdır. Fakat PISA sınavında 6 düzeyden oluşan matematik soruları incelendiğinde, ders kitaplarımızda ancak 2 veya 3. seviyeye uygun sorular bulunduğunu görmekteyiz. Hal böyle iken, uluslararası sınavlarda da matematik ortalamalarının daha iyi bir düzeye ulaşması zaman alacaktır.

 

Bera Zeyneb TÜRKMEN

Diğer Yazılar ve Beyaz Tebeşir Sayfası İçin Tıklayınız

Sayfa Görüntülenmesi : 2747
2017-12-21
#BeyazTebeşir Yazı Değerlendirme Formu
Okuduğunuz #BeyazTebeşir yazısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oldukça Yetersiz Çok Başarılı

Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mudur?
Öncü Eğitimciler'i #BeyazTebeşir yazısını okumadan tanıyor muydunuz?
Sayfaya Yorum Ekle
Adınız  E-posta
Yorumunuz
 

Yorumlar

 Adem YILDIZ  2017-12-24 21:02:48
 Değerli Zeyneb hocam, matematik gibi çok zevkli bir dersin öğretilmesi aşamalarında karşılaşılan güçlükleri çok güzel ve akıcı bir şekilde açıkladınız. Kaleminize sağlık. Sanırım bu güçlüklere Türk eğitim sisteminden, öğretim yöntemlerinden ve Ölçme değerlendirmeden kaynaklananları da ekleyip şunu h
 
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriVideolar: IV. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu
Kayıt ve Ödeme Bilgileri: X. Öğretmenim Sempozyumu
Çağrı: X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu
2018 - 2019 Yılı Ders Programı
Öğretmen Adayları, Eğitim Akademisi Başlıyor!
İyi Bayramlar Dünya
Erken Çocukluk Döneminde Oyun - 1 Eylül 2018 Cumartesi
Robotik ve Kodlama Eğitmen Eğitimi
Oyun ve Etkinliklerle Fen Bilimleri Atölyesi - 8 Eylül 2018 Cumartesi
Okulda İlk Hafta Yönetimi Yaklaşım ve Stratejileri - 2 Eylül 2018
Öğrencime Nasıl Rehber Olurum? - 28 Ağustos 2018 Salı
Oyunlara Değer, Değerlerimize Oyun Katalım - 8 Eylül 2018 Cumartesi
Buluş Yolu ve Etkinliklerle Türkçe - 2 Eylül 2018 Pazar
Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi - 1/2 Eylül 2018
Yaratıcı Drama İle Değerler Eğitimi - 15 Ağustos 2018 Çarşamba
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .