Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
I. Sempozyum
II. Sempozyum
III. Sempozyum
IV. Sempozyum
V. Sempozyum
VI. Sempozyum
VII. Sempozyum
VIII. Sempozyum
IX. Sempozyum
X. Sempozyum
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Sempozyum Çağrısı: V. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu

ÖNCÜ EĞİTİMCİLER,  "EĞİTİM’LE BARIŞ: ‘MİLLİ’ EĞİTİMİMİZİN TOPLUMSAL BARIŞA KATKISI"  ana temalı V. Ulusal Öğretmenim Sempozyumunu  01 Aralık 2013 tarihinde  İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Öncü Eğitimciler Uluslararası Öğretmen ve Eğitim Öncüleri Derneği; öğretmen adayı, öğretmen ve akademisyenleri “Eğitim’le Barış: ‘Milli’ Eğitimimizin Toplumsal Barışa Katkısı” ana temalı, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan “V. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu”na bildirileriyle katkı sağlamaya çağırmaktadır. Bildiri sunmak isteyenler internet üzerinden özet gönderimi yaparak sempozyuma başvurabiliyorlar. Dinleyici olarak katılmak isteyenlerin de sempozyumdan önce kayıt yaptırması gerekiyor.

Bildiri sunmak için başvuru: http://oncuegitimciler.org.tr/oneri

Dinleyici olarak katılmak için başvuru:  http://oncuegitimciler.org.tr/basvuru.php

Türk Milli Eğitim sisteminin çözüm sürecindeki rolünün masaya yatırılacağı bu sempozyumda ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Sempozyum bu konularla sınırlı olmaksızın Türk Milli Eğitim sistemi ile ilgili her alanda yapılacak çalışmalara açıktır.

::       Eğitim ve toplumsal barış

::      Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesinde eğitimsel çözümler

::      Toplumsal farklılıkların zenginliğe dönüştürülmesinde eğitimin rolü

::      Eğitim ve temel insan hakları

::      Öğrencilere temel insan haklarına saygı duyma davranışı kazandırmada eğitimin rolü

::      Sosyal barış odaklı yeni eğitim vizyonu ve “okul”un yeniden tasarımı

::      Sosyal barış odaklı eğitim politikaları ve yerinden yönetim imkânı

::      Okul-çevre ilişkileri ve STK’ların rolü

::      Anadilde eğitim, çok dilli eğitim, çok kültürlü eğitim

::      Değerler eğitimi ve toplumsal barışa katkısı

::      Din eğitiminin toplumsal barışa katkısı

::      Toplumsal barışa katkısı açısından eğitim programlarının yeniden dizaynı

::      Okul kitaplarının ötekileştirici dili ve yeniden yazımı

::      Mesleki eğitim ve bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesinde okulun rolü

::      Toplumsal barışa katkısı açısından psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri

::      Sosyal barış odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri

::      Kendiyle ve toplumuyla barışık bir nesil için eğitim uygulamaları

::      Öğrenci – öğretmen barışı

::      Toplumsal barışa katkısı açısından öğretmen yetiştirme düzenimiz

::      Okul içi toplumun sosyal barışa ilişkin algıları

::      Teknoloji destekli eğitim uygulamaları

::      Sosyal medya ve eğitim

ÇERÇEVE

::      Sempozyum Türkiye ve dışından başvurulara açıktır.

::      Sempozyum süresi bir gün olup dinleyicilerin de katılımına açık olan salonlarda bildirilerin sunumuyla yapılacaktır.

::      Sempozyum bildirileri somut uygulama ve gözlemlere dayanmalıdır.

::      Sempozyum sunumları görsel olarak zenginleştirilmiş şekilde hazırlanmalıdır.

::      Sempozyum bildirilerinin sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

::      Her hangi bir eğitim kurumunda görev yapmış veya yapmakta olan öğretmen ve akademisyenler ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

NASIL BAŞVURURABİLİRİM?

::      Sempozyum bildiriniz için öncelikle çalışmanızın özeti istenmektedir.

::      Bildiri özetinizi ve özgeçmişinizi hazırlayınız (Örneklerini buradan indirebilirsiniz: http://www.oncuegitimciler.org.tr/Ornek_Bildiri_Form.rar).

::      Bildiri Özet başvurunuzu 11 Ekim 2013 tarihine kadar http://www.oncuegitimciler.org.tr/oneri  adresinden online olarak yapabilirsiniz. Dinleyici olarak başvurunuzu  01 Aralık 2013 tarihine kadar http://oncuegitimciler.org.tr/basvuru.php adresinden yapabilirsiniz.

YOL VE KONAKLAMA

::      Sempozyuma katılacak bildiri sahiplerinin yol ve konaklama masrafları kendilerine aittir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 

       ::      Sempozyum Bildiri Özetlerinin Teslimi:   11 Ekim 2013
       ::      Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması ve Programın İlanı:     18 Ekim 2013
       ::      Bildiri Tam Metinlerinin Teslimi:  22 Kasım 2013
       ::      Sempozyum Tarihi:           01 Aralık 2013

 

 

 

KURULLAR

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Selahattin TURAN –Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayla GÜRDAL – Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN – Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN –YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mehmet CAN – IUS Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK – Din işleri Yüksek Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ – Ankara Üniversitesi

 

BİLİM KURULU

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ – Medeniyet Ünv.

Prof. Dr. Fatma ŞAHİN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK – Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat Yaşar AŞIKOĞLU-Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ – Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR–Kastamonu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hilmi DEMİRAL - Osmangazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Murat GENÇ – Bartın Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR – Marmara Üniversitesi

Dr. Melike GÜNYÜZ – Erdem Yayınları

 

 

DANIŞMA KURULU

M. Cüneyt ANCIN – Eğitim Yöneticisi

Alpaslan DURMUŞ – EDAM

Asım GÜLTEKİN  - Cafcaf Dergisi Genel Yayın Yönt.

Didem Ö. BAYINDIR – Okul Öncesi Öğretmeni

Halis KURALAY – İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Md. Yrd.

Hüseyin AKAR – Eğitim Yöneticisi

İhsan ERKUL- Eğitim Yöneticisi

İsmail CİHANGİR – Emekli Edebiyat Öğretmeni

İsmail TONBULOĞLU – Yıldız Teknik Üniversitesi

Leman ÖZAY – AR-GE Koordinatörü

Mehmet KESKİN – DİB Personeli

Mehmet Salih KÖSE – Emekli Öğretim Üyesi

Muhammet YILMAZ – DKAB Öğretmeni

Nihat MORGÜL - Eğitim Yöneticisi

Numan AYVERDİ – Eğitim Denetçisi

Nurdan KARBUZ – İngilizce Öğretmeni

Özge AKDEMİR – Sınıf Öğretmeni

Sinan AYDIN –Eğitim Yöneticisi

Zehra ŞAŞMAZ – Okul Öncesi Öğretmeni

 

YÜRÜTME KURULU

Gökhan ERENOĞLU – Öncü Eğitimciler YK Başkanı

Erdem ÇAKI – Öncü Eğitimciler Genel Sekreteri

Berra ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler YK Üyesi

Funda BOZYAKA - Öncü Eğitimciler YK Üyesi

Sıtkı SERDAR - Öncü Eğitimciler YK Üyesi


BİLGİ VE İRTİBAT:   Gökhan ERENOĞLU / Öncü Eğitimciler YK Başkanı /   oncuegitimciler@gmail.com  / 0 505 485 22 04

Sayfa Görüntülenmesi : 4368
2013-08-15

Dökümanlar

Sempozyum Çağrısı - MetinSempozyum Çağrısı - Metin
Sempozyum Çağrısı - AfişSempozyum Çağrısı - Afiş
Örnek Bildiri ve Özgeçmiş FormuÖrnek Bildiri ve Özgeçmiş Formu
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriSrebrenitsa'ya Dönüş: Büyük Balkan Gezisi 7 - 17 Temmuz 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 4-7 Temmuz 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Kudüs Seferi 1-4 Temmuz 2022
ELSpath Listening & Speaking
Kriter Akademi 'Milimetrik' Yardımcı Ders Kitapları
Siz de Yazar mısınız?
Öncü Telegram Zümreleri
STEM Eğitim Setleri - Derneğimize Özel İndirim
Fas Endülüs Turu - Sadece Fas Turu
Kurtuluş Savaşı'nın İzinde Anadolu Gezisi 17 – 20 Ağustos 2020
Yunus Emre'nin İzinde: Anadolu Gezisi 23 - 28 Temmuz 2020
Gönül Coğrafyamız: Küçük Balkan Gezisi 28 Haziran - 2 Temmuz
Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Gezisi 26 Haziran - 4 Temmuz
Kuruluşun İzinde: Doğu Anadolu Gezisi 21 - 28 Ağustos 2020
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .