Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

 
 
 
 

Dökümanlar

Videolar

Sempozyum

 Cüneyt ANCIN, Nazif YILMAZ, İlyas TEKİN  2012-11-25
 Açılış Konuşmaları: Öğretmenim Sempozyumu IV
 Prof. Dr. Selahattin TURAN  2012-11-25
 Açılış Konferansı: "Maarif Davamız" ve Eğitimde Gelecek Arayışları
 Aysun METE, Rüstem BUDAK, Sinan AYDIN  2012-11-25
 Modern Eğitimin Eleştirisi - Video 1
 Aysun METE, Rüstem BUDAK, Sinan AYDIN  2012-11-25
 Modern Eğitimin Eleştirisi - Video 2
 Sabahattin BİRCAN, Ayşe ASLAN, Ahmet USLU  2012-11-25
 Eğitimde İyi Örnekler 1
 Semra YELKEN, Baykal DENİZ, Cihan SÜLE, Gücem AĞMAZ, Özge SAYAR  2012-11-25
 Eğitimde İyi Örnekler 2
 Gürdal ÇETİNKAYA, Leman ÖZAY, Saadet TABAKÇI  2012-11-25
 Eğitimde İyi Örnekler 3
 Hilmi TÜRKYILMAZ, Nurdan KARBUZ, Ali ÖNER  2012-11-25
 Eğitimde Yöntem ve Teknikler
 Mehmet Taha BARAN, Oğuzhan ÇETİN, Ramazan USLU  2012-11-25
 Eğitim Öğretim Ortamları - Video 1
 Mehmet Taha BARAN, Oğuzhan ÇETİN, Ramazan USLU  2012-11-25
 Eğitim Öğretim Ortamları - Video 2
 Mehmet AKSÜT, Satı CEYLAN, Celal GÜLŞEN  2012-11-25
 Öğretmen Yetiştirme - Video 1
 Mehmet AKSÜT, Satı CEYLAN, Celal GÜLŞEN  2012-11-25
 Öğretmen Yetiştirme - Video 2
 Mustafa DEMİR, Zehra ŞAŞMAZ, Serkan TEKGÜZEL  2012-11-25
 Eğitim Yönetimi
 Hasan Hüseyin SELVİ, Merve KILIÇ, Füsun KURT  2012-11-25
 Okul Öncesi ve Özel Eğitim - Video 1
 Hasan Hüseyin SELVİ, Merve KILIÇ, Füsun KURT  2012-11-25
 Okul Öncesi ve Özel Eğitim - Video 2
 Samet GÖKÇELİ, Hilmi DEMİRAL, Sait KÖSELER  2012-11-25
 Dil ve Edebiyat Öğretimi - Video 1
 Samet GÖKÇELİ, Hilmi DEMİRAL, Sait KÖSELER  2012-11-25
 Dil ve Edebiyat Öğretimi - Video 2
 Halit ARAPOĞLU, İsmail TONBULOĞLU, Gönül TEKİN, Ahmet BOLELLİ  2012-11-25
 Eğitimde Bilişim Teknolojileri
 Hatice GÜLEŞ, Hamit ÖZEN, Ahmet BAŞTAN, Süreyya DALKA  2012-11-25
 Eğitim Araştırmaları - Video 1
 Hatice GÜLEŞ, Hamit ÖZEN, Ahmet BAŞTAN, Süreyya DALKA  2012-11-25
 Eğitim Araştırmaları - Video 2
 Gökhan ERENOĞLU  2012-11-25
 Kapanış ve Değerlendirme
   2011-11-26
 Öğretmenim Sempozyumu VTR
 Gökhan ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler Derneği YK Başkanı  2013-12-01
 Açılış Konuşması
 Dr. Muammer YILDIZ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 İlyas TEKİN - Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 Muzaffer CANIDEMİR - İstanbul İl Teftiş Kurulu Eski Başkanı  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 Coşkun ESEN - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 İsa MULAJ - Kosova  2013-12-01
 Açılış Konferansı: Arnavut Eğitiminde Çok Kültürlülükten Kayn. Sorunlar ve Türkiye İçin Öneriler
 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Öncü Eğitimciler Derneği Danışmanı  2013-12-01
 Açılış Konferansı: Toplumsal Barışa Öğretmen Gözüyle Bakmak
 Prof.Dr.Selahattin TURAN, Prof.Dr.Gülfettin ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İsa MULAJ  2013-12-01
 Açılış Paneli: Eğitim ve Barış 1
 Prof.Dr.Selahattin TURAN, Prof.Dr.Gülfettin ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İsa MULAJ  2013-12-01
 Açılış Paneli: Eğitim ve Barış 2
 Abdurrahman AL-MUHRİJ - Suudi Arabistan  2013-12-01
 Ara Konferans: Sosyal Farklılıkları Zenginliğe Dönüştürmede Eğitimin Rolü
 Zehra ŞAŞMAZ - İstanbul  2013-12-01
 I. OTURUM: Alman Eğitim Sistemi ve Eğitim Kurumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi
 Şemseddin KOÇAK - Adana  2013-12-01
 I. OTURUM: Almanya'daki Türk Çocuklarının Eğitim Sorunları
 Tecelli KARASU - Muş  2013-12-01
 I. OTURUM: Zihinsel Engelliler ve Ana Dil'inde Eğitim
 Şerefettin ADSOY - Diyarbakır  2013-12-01
 I. OTURUM: Çelişmezlik İlkesi Kapsamında Ana Dilde Eğitim
 M. Zeki SAKA - Konya  2013-12-01
 II. OTURUM: Güvercin Kanatlı Mektuplar
 Yrd. Doç. Dr. Ahmet EKŞİ - İstanbul  2013-12-01
 II. OTURUM: Ders Kitaplarında Alevilik - Sünnilik Arasında Sağlanan Uzlaşmanın Toplumsal Barışa Katkısı
 Adil GÜLMEZ - İstanbul  2013-12-01
 II. OTURUM: Ders Kitaplarındaki Ötekileştirici Unsurlar
 Gürkan SARIDAŞ / Güllü KAZAK - Tekirdağ  2013-12-01
 II. OTURUM: Bir Davranış Modeli: Barış
 Ramazan MAVUŞ - Kocaeli  2013-12-01
 III. OTURUM: Değerler Eğitimi ve Karakterli Bireyler
 V. Metin BAYRAK - İstanbul  2013-12-01
 III. OTURUM: Etik Çocuk - Değerler Eğitimi İçin Bir Klavuz Denemesi
 Hakan BENGÜL - Kütahya  2013-12-01
 III. OTURUM: Değerler Eğitimi Anketi - Öğretmenler Okullarda Hangi Değerlerin Öne Çıkarılmasını İstiyor
 Sevinç CANOKUT / Işık ATEŞOĞLU - İstanbul  2013-12-01
 III. OTURUM: KHV İnsani Değerler Eğitimi Programı
 Başkan: Sıtkı SERDAR  2013-12-01
 III. OTURUM: Değerler Eğitimi Oturumu Müzakeresi
 İlyas ÜNLÜ - KİLİS  2013-12-01
 IV. OTURUM: Din ve Değerler Eğitiminin Toplumsal Barışa Katkısı
 Şadettin GÖKSU - İstanbul  2013-12-01
 IV. OTURUM: Yunus’un Diliyle Mevlânâ’nın Eliyle Yesevi’nin Gönlüyle Eğitim Yapmak
 Mahmut BALCI - İstanbul  2013-12-01
 IV. OTURUM: Herkesle Barışık Evrensel Değerlere Bağlı Bir Neslin İnşaası Çözüm Sürecinde Okulu Yeniden Tasarlamak
 Ufuk GÖKCAN, Adem TUĞRAL, Mahmure GÖKCAN - Samsun  2013-12-01
 V. OTURUM: Aynı Toprağın Farklı Ezgileri
 Semra YELKEN - Samsun  2013-12-01
 V. OTURUM: Evvel Zaman İçinde Bayramlar
 Ömer ÇELİKKOL,Süleyman ÇİFTLİ - Samsun / Isparta  2013-12-01
 V. OTURUM: 2019 Samsun Eğitim Vizyonu Kapsamında İlkadımın Öğrenen Lider Öğretmenleri Projesi
 Prof. Dr. M. Ali ÇORLU - İstanbul  2013-12-01
 VI. OTURUM: Alan Öğretmen Eğitiminde Sorunlar
 Mehmet AKSÜT - Uşak  2013-12-01
 VI. OTURUM: Öğretmen Adaylarının Eğitiminin Toplumsal Değişime Etkilerinin Değerlendirilmesi
 Sinem TORAMAN - İstanbul  2013-12-01
 VI. OTURUM: Öğretmen Adayları Gözüyle Öğretmenlik ve Eğitim
 Başkan: Ahmet ÖZCAN  2013-12-01
 VI. OTURUM: Öğretmen Yetiştirme Oturumu Müzakeresi
 Murat Fazıl AKKOÇ - Kütahya  2013-12-01
 VII. OTURUM: Öğrencilerin Hayata Okulda Hazırlanmasında Okulların Yeniden Tasarımı
 Ramazan CANSOY - İstanbul  2013-12-01
 VII. OTURUM: Lider Öğrencilerin Kişisel Özelliklerinin Farklı Teoriler Açısından İncelenmesi
 Oğuzhan ÇETİN - Denizli  2013-12-01
 VII. OTURUM: STK'ların Ceza İnfaz Kurumlarında Yapılan Eğitim İyileştirme Faaliyetleriyle Kişisel Ve Toplumsal Barışa Katkısı
 Mustafa DEMİR - Rize  2013-12-01
 VII. OTURUM: Ortaokul Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Araştırma
 Semih SİNAN / Selami ÇİÇEK - İstanbul  2013-12-01
 VIII. OTURUM: 100 Tekrar Öğrenci 100 Takip Öğretmeni
 Şenol YILDIZ - Zonguldak  2013-12-01
 VIII. OTURUM: Okulum Bilim Merkezi Oluyor
 Ahmet BAŞTAN - Trabzon  2013-12-01
 VIII. OTURUM: Sosyal Etkinliklerle Okullarda Şiddetin Önlenmesi
 Merve KILIÇ - İstanbul  2013-12-01
 IX. OTURUM: Ben Yemek Seçmem Abur Cubur Yemem
 Emine Esma ALBAYRAK - İstanbul  2013-12-01
 IX. OTURUM: Okul Öncesinde DeğŸerler EğŸitimi
 Özgür Özlem GÜLMEZ - İstanbul  2013-12-01
 IX. OTURUM: Çizgi Filmlerde Dini Sembol ve Ritüeller
 Muhammed Ali ÖZDOĞZAN - Ankara  2013-12-01
 IX. OTURUM: Davranış Geliştirme Merkezli Öğretim Yöntemi İle Değerler Eğitimi
 M. Cüneyt ANCIN / Gökhan ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler Derneği  2013-12-01
 Değerlendirme ve Kapanış Konuşmaları
 Gökhan ERENOĞLU / Öncü Eğitimciler YK Başkanı  2014-11-29
 Açılış Konuşması
 Sinan AYDIN / Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Hilmi TÜRKMEN / Üsküdar Belediye Başkanı  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Mehmet Nezir GÜL / Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Dr. Hamza AYDOGDU / MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Öncü Eğitimciler Danışmanı  2014-11-29
 I. Oturum: Yenilikçi Öğretmen için Profesyonel Okul Yöneticisi: Malumun İ'lamı
 KONFERANS: Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN - MEF Ünv. Eğitim Fakültesi Dekanı  2014-11-29
 Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Model Önerisi: Okulda Üniversite
 Prof. Dr. Ayla GÜRDAL - Emekli Öğretim Üyesi  2014-11-29
 KONFERANS: Nasıl Bir Öğretmen?
 Engin KABAN  2014-11-29
 I. Oturum: Bir Öğretmen Yetiştirme Problemi Olarak Aday Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Alanında Yeterlilikleri
 Nagihan ZENGİN  2014-11-29
 I. OTURUM: Ademiyetten Kemâliyete Yolculuk
 Mahmut BALCI  2014-11-29
 I. OTURUM: Değerlerin Öğretmeni Öğretmenin Değerleri
 Metin BAYRAK  2014-11-29
 II. OTURUM: Sınıftan Atölyeye, Öğretmen Yetiştirmeye Bir Katkı: Eğitim Akademisi
 Ayşe MACİT  2014-11-29
 II. OTURUM: Atölye Merkezli Eğitim
 Selçuk ACUN  2014-11-29
 II. OTURUM: Zekâ ve Akıl Oyunları Öğretmen Eğitimleri
 Dursunali EMECEN  2014-11-29
 II. OTURUM: 'Oyun'cu Öğretmen'den Davranış Mühendisliğine
 Güllü KAZAK / Hüseyin ERDOĞAN  2014-11-29
 III. OTURUM: Geleneksel Bilgi Aktarım Modeli Usta-Çırak İlişkisinın Eğitim Ortamlarına Katkısı
 Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ  2014-11-29
 III. OTURUM: Öğretmen Yetiştirme ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” Dersinin Öğrettikleri
 Zeynep ÇALIŞKAN  2014-11-29
 III. OTURUM: İnsan Kaynakları Politikaları ve Öğretmen
 Göksel KORKMAZ  2014-11-29
 III. OTURUM: Hizmet İçi Eğitimin Niteliği ve Öğrenilmiş Çaresizlik
 Nurullah DEMİR  2014-11-29
 IV. OTURUM: Etkili Öğretmenlik İçin Örnek Uygulamalar
 Tamer ARICAN  2014-11-29
 IV. OTURUM: Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak Faktörler
 Ömer GÜNAYDIN  2014-11-29
 IV. OTURUM: Öğretmenler İçin Yeni Etkili Öğretim Yaklaşımı “Yaratıcı Düşünen Proje Odaklı Takımlar”
 Uzm. Zafer BİLGİ  2014-11-29
 IV. OTURUM: Fatih ve Hocaları Üzerinden Öğrenci - Öğretmen İlişkisi
 Mehmet Ali KILIÇ  2014-11-29
 VII. OTURUM: Türk Milli Eğitiminin Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Öneriler
 Ahmet TOKMAK  2014-11-29
 VII. OTURUM: Öğretmen Yetiştirme Sürecinde İnovatif Eğitimden Uzaklaşma ve Yenilikçi Öğretmen Sıkıntısı
 Seçkin KAVÇAR  2014-11-29
 VII. OTURUM: Beyazpano’nun öğretmenlere ve öğrencilere faydaları nelerdir?
 Gürkan SARIDAŞ  2014-11-29
 V. OTURUM: Öğrenen Öğretmenler Öğrenmenler
 Şefika PARLAK  2014-11-29
 V. OTURUM: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere Göre Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Önerileri
 Ahmet HOCAOĞLU  2014-11-29
 VI. OTURUM: Kaynaştırma Öğrencisinin Engelli Olmayan Öğrencilere Faydaları ve Öğretmen Tutumunun Önemi
 Psk. Dan. M. Zeki SAKA  2014-11-29
 VI. OTURUM: Kabına Sığmayan Meslek: Rehber Öğretmenlik
 Gülşen ALTINTAŞ  2014-11-29
 VI. OTURUM: İlkokul Birinci Sınıfta Öğrencisi Bulunan Velilerin Öğretmen Tercihleri
 Ömer UMUR  2014-11-29
 VIII. OTURUM: Ücretli Öğretmenlik Olgusunun Eğitimciler Üzerindeki Olumsuz Etkisine Bir Örnek
 Neslihan BOZKURT  2014-11-29
 VIII. OTURUM: Atanamayan Öğretmenler Üzerinde Sosyal Baskı ve Sonuçları: Bir Uygulama Örneği
 Sedat BÜYÜK  2014-11-29
 VIII. OTURUM: Halk Eğitimi Merkezlerinin Cefakâr Eğitimcileri
 Selami ÇİÇEK  2014-11-29
 IX. OTURUM: Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak Faktörler "Öğretmenim İsterse"
 Mine YALIN  2014-11-29
 IX. OTURUM: Öğretmen Herkesin Yüreğine Dokunur
 Mine YALIN  2014-11-29
 IX. OTURUM: Öğretmen Herkesin Yüreğine Dokunur
 Süreyya VAHAPOĞLU  2014-11-29
 IX. OTURUM: Aktif Öğrenme: Bir Uygulama Örneği
 Melike Ç. VAROL  2014-11-29
 X. OTURUM: Okulda Üniversite: Bahçeşehir Koleji Deneyimi
 Betül TAŞTEKİN  2014-11-29
 X. OTURUM: Öğretmenin Sevgiyle Büyüyen Düşünü Gerçeğe Dönüştüren Çocuklar ve Bu Çocukların Eğitim Coğrafyaları
 Fatih DEMİR  2014-11-29
 X. OTURUM: Matematik Dersi Ortak Öğrenme Alanları Oluşturulması: Köşe Bucak Matematik Projesi
 Doç. Dr. Hasan UĞUR  2014-11-29
 XI. OTURUM: Okullarda Sınıf Rehberliği
 Emine YİĞİT ARAS  2014-11-29
 XI. OTURUM: Maarif Davası Bağlamında Nurettin Topçu'nun İdeal Öğretmen Tasavvuru
 Hasan Sefa AYSEL  2014-11-29
 XI. OTURUM: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Tarihsel Empati ve Kanıt Temelli Eğitim
 Gülşah CENGİZ  2014-11-29
 XII. OTURUM: Okul Öncesinde OMAHA Yöntemi ile Eğitim
 Figen YILDIZ  2014-11-29
 XII. OTURUM: Matematik Öğretiminde Geogebra
 Oğuzhan ÇETİN  2014-11-29
 XII. OTURUM: Sosyal Bilgiler Dersi İçin Bir B-Learning Uygulaması
 Gökhan ERENOĞLU / Öncü Eğitimciler YK Başkanı  2015-11-21
 Açılış Konuşması
 Sinan AYDIN / Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü  2015-11-21
 Protokol Konuşması
 Zeki BIYIK - Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı  2015-11-21
 Protokol Konuşması
 Dr. Muammer YILDIZ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü  2015-11-21
 Protokol Konuşması
 Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ / Mithat ÇAM / Hüseyin AKAR  2015-11-21
 Panel
 Uzm. Pedagog Hemşin ADIGÜZEL  2015-11-21
 II. OTURUM: Eğitimde Yeni Ufuklar: Öğrenme Alanı, Pedagojik Dans ve Oyun
 Şeyma KANBEK  2015-11-21
 II. OTURUM: Klasikten Yeniliğe Okul Öncesinde Uygulamalı Yabancı Dil Öğretimi
 Muhammed EROL  2015-11-21
 II. OTURUM: Davranış Bağımlılığından Kurtulmak İçin Oyun Örnekleri
 İlhan TETİK  2015-11-21
 II. OTURUM: DKAB Dersinde Tabu Oyunu
 Sabahat ÖZGÖL  2015-11-21
 III. OTURUM: Kendini Geliştir Geleceği Değiştir
 Ayşe MACİT - Yeliz YILMAZ  2015-11-21
 III. OTURUM: Mentör Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Rolleri
 Mustafa DEMİR  2015-11-21
 III. OTURUM: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Görüşleri
 Ayşegül AYIK ŞEN  2015-11-21
 III. OTURUM: Hizmetiçi Eğitimin Gerekliliği

Söyleşi

 Hüseyin TÜRKARSLAN  2012-03-03
 Yazar Öğretmen Söyleşisi - Video 1
 Hüseyin TÜRKARSLAN  2012-03-03
 Yazar Öğretmen Söyleşisi - Video 2

Branş Zirvesi

Konferans

 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriBalkan Turu - 16 - 22 Temmuz 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .