ÇALIŞTAY BAŞVURULARI / WORKSHOP APPLICATION

Adınız / Name: Girilmesi Zorunlu Alan! Please write nameEn az 3 karakterlik bir isim girmelisiniz! Minimum 3 charactersEn fazla 50 karakterlik bir isim girmelisiniz!/ Maximum 50 characters
Soyadınız / Surname: Girilmesi Zorunlu Alan!/ Please write surnameEn az 3 karakterlik bir soyisim girmelisiniz!/Minimum 3 charactersEn fazla 50 karakterlik bir soyisim girmelisiniz!/ Maximum 50 characters
Ünvanınız / Title : Girilmesi Zorunlu Alan!/ Please write title En az 3 karakterlik bir ünvan girmelisiniz!/Minimum 3 charactersEn fazla 50 karakterlik bir ünvan girmelisiniz! / Maximum 50 characters
Cep Telefon / Mobile Phone : Girilmesi Zorunlu Alan!/ Please write Mobile Phone En az 10 karakterlik bir telefon girmelisiniz!/Minimum 10 characters
E-posta/ E-mail : Lütfen epostanızı giriniz! / Please write your e-mail Geçersiz eposta / invalid e-mail
Müzakeresine Katılmak İstediğiniz Oturum
/ Select Workshop Subject:
Lütfen Oturum Seçiniz./ Please select session

 

Önerileriniz / Proposals  Girilmesi Zorunlu Alan!En az 100 karakterlik bir öneri girmelisiniz! / Minimum 100 characters<En fazla 3000 karakterlik bir öneri girebilirsiniz / Maximum 3000 characters